Dobierz drzewo do zadania . Na wycieczkę pojedzie 24 chłopców i 18 dziewczynek . Ile przedziałów w wagonie kolejowym zajmie ta wycieczka , jeśli w każdym przedziale będzie siedziało po 6 dzieci ? Zadanie drugie. Określ osobę,liczbę i czas podanych czasowników. rozmawiam,rozmawiasz,rozmawia,rozmawiamy,rozmawiacie,rozmawiają.Zadanie trzecie:Od podanych czasowników w formie nieosobowej utwórz czasowniki w formie osobowej:rysować,móc,rozpoczęto,wybrano.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T16:30:02+01:00
24+18=42
42 podzielić na 6=7
Siedem przedziałów


czas wszędzie teraźniejszy
rozmawiam- 1os. l.poj
rozmawiasz-2 os. l.poj.
rozmawia-3os. l.poj.
rozmawiamy 1os. l.mn.
rozmawiacie 2os l.mn.
rozmawiają 3os. l.mn.

rysować=rysuję
móc=mogę
rozpoczęto=rozpocząłem
wybrano=wybrałem