Bardzo, bardzo proszę o przetłumaczenie tego tekstu na j.polski.
Bez translatora, bo zgłoszę jako błędną!

Most Americans enjoy sports, which helps to keep them healthy. Their favourites are baseball, basketball, football and ice hockey. American football is very different from European football; players run and carry the ball more than they use their feet.
And, of course, Americans love to shop; the supermarket first appeared in America, and now many shops are open twenty-four hours a day. In the 1990s, Americans were spending twelve hours a month in indoor shopping centres in the world are in the USA- Mall of America in Minneapolis covers half a milion square metres!
Americans have to pay if they are ill and visit a doctor or go to hospital, but they do not usually pay to go to school. Schools like the laws, are different from state to state, but in most places, everyone goes to school for about twelve years. And about a third of school students go on to university.
What do Americans eat? In the past, America gave a number of different foods to the rest of the world: potatoes, tomatoes, chocolate and corn, for example. Today, Americans "fast" food is sold in restaurants in almost every country of the world. The most famous examples are probably hamburgers and hot dogs, eaten with french fries.
But if you visit the USA you can also eat all kinds of tasty food from different countries: Chinese, Mexican, Italian... the immigrants who came to the USA, brought their own favourite foods with them. And more and more people are interested in healthy eating, so they choose "low-fat" foods, or they refuse to eat meat.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:15:23+01:00
Wielw Amerykanów lubi sporty , które pomagają ich zdrowiu . Ich ulubione to baseball , koszykowka , piłka nożna i hokej na lodzie . Amerykański football różni się od Europejskiego ; gracze biegają i łapią piłke a oni korzystać więcej ze swoich stóp. I oczywiście Amerykanie kochają zakupy ; pierwszy supermareket pojawił sie w Ameryce i teraz wiele sklepów jest otwartych 24 godziny na dobe . W 1990 roku Amerykanie spendzali 20 godzin miesięcznie w centrach handlowych na świecie w USA-Mall of America w Minneapolis obejmuje pół mln metrów kwadratowych!
Amerykanie mają zapłacić, jeśli są chorzy i za wizyte u lekarza lub w szpitala ale zazwyczaj nie muszą płacić za edukacje . Szkoły mają rożne prawo , w różnych stanach jest ono inne, ale w większości miejsc , każdy chodzi do szkoły około dwunastu lat . I około jednej trzeciej uczniów idzie na studia .
Co jedzą Amerykanie ? W przeszłości , Ameryka dała wiele różnych środków spożywczych w porównaniu z resztą świata : ziemniaki, pomidory, czekolada i kukurydzy, na przykład. Dziasiejszy człowiek preferuje a"szybką" żywność jest ona sprzedawana w restauracjach w prawie każdym kraju na świecie . Najbardziej znane przykłady to prawdopodobnie hamburgerów i hot-dogi , spożywane z francuskimi frytkami . Ale jeśli odwidzisz Stany Zjednoczone możesz zjeść mnóstwo smacznego jedzeniaz rożnych krajow : Chiny , Meksyk , Włochy , imigrantów, którzy przybyli do USA i wzieli ich ulubionych potraw z sobą . I coraz więcej osób jest zainteresowanych zdrowym odżywianiem, więc wybierają niskotłuszczową żywność, lub nie chcą jeść mięsa.