Na jutro pliska:)
spalanie nie całkowite etanu c2h6
spalanie całkowite połspalanie i nie całkowite c3h8 -propan
apalanie całkowite połspalanie nie całkowite c5h12-pentan
czekam na szybko odpowiedz prosze Was:P:Ppozdróffffka heh^^
<lol2>

3

Odpowiedzi

2009-12-09T16:33:28+01:00
2C2H6+3O2-->4C + 6 H2O
C3H8 + 5o2---->3CO2 +4 H2O całkowite
2C3H8 + 5O2 --->6Co + 4H2O pół
C3H8 + 2O2--->3C + 4H2O nie całkowite
C5H12 +8O2 ----> 5Co2 + 6H2O całkowite
2C5H12 + 11O2 = 10CO + 12H2O pół
C5H12 + 3O2 = 5C + 6H2O nie całkowite
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:36:44+01:00
ETAN SPALANIE NIECAŁKOWITE
2C2H6 + 5O2 --> 4CO + 6H2O
2C2H6 + 3O2 --> 4C + 6H2O

PROPAN
SPALANIE CAŁKOWITE
C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O
SPALANIE NIECAŁKOWITE
C3H8 + 2O2 --> 3C + 4H2O
PÓŁSPALANIE
C3H8 + 7/2O2 --> 3CO + 4H2O | * 2
2C3H8 + 7O2 --> 6CO+ 8H2O

PENTAN
SPALANIE CAŁKOWITE
C5H12 + 8O2 -->5CO2 + 6H2O
SPALANIE NIECAŁKOWITE
C5H12 + 3O2 --> 5C + 6H2O
PÓŁSPALANIE
2C5H12 + 11 02 --> 10CO + 12H2O
11 3 11
2009-12-09T16:37:36+01:00
Spalanie nie całkowite ETANU C₂H₆
C₂H₆ + 3/2O₂ -----> 2C + 3H₂0 /*2
2C₂H₆ + 3O₂ -----> 4CO + 6H₂0

spalanie całkowite PROPANU C₃H₈
C₃H₈ + 5O₂ ----> 3CO₂ + 4H₂O

spalanie niecałkowite PROPANU C₃H₈
C₃H₈ + 2O₂ ----> 3C + 4H₂O

półspalanie PROPANU C₃H₈
C₃H₈ + 7/2O₂ -----> 3CO + 4H₂O /*2
2C₃H₈ + O₂ -----> 3CO + 4H₂O

spalanie całkowite PENTANU C₅H₁₂
C₅H₁₂ + 8O2 ----> 5CO2 + 6H₂O

półspalanie PENTANU C₅H₁₂
C₅H₁₂ + 11/2O2 ----> 5CO2 + 6H₂O /*2
2C₅H₁₂ + 11O2 ----> 10CO2 + 12H₂O

spalanie niecałkowite PENTANU C₅H₁₂
C₅H₁₂ + 3O2 ----> 5C + 6H₂O
5 3 5