Zad. 1
zamień :
3,2 km = .... m
1450 m = .... km
15 min = .... h
2,5 h = ... s
36 km/h = ... m/s
15 m/s = ... km/h
proszę o obliczenia.

zad. 2
Samochód osobowy jechał po autostradzie ze średnią prędkością 80 km/h. Jaką trasę przejechał ten samochód na przebycie drogi 100 km ? Podaj wynik w godzinach i minutach.

zad. 3
Motorówka na jeziorze może płynąć z prędkością 10 m/s. Z jaką prędkością względem brzegu będzie płynęła ta motorówka po rzece
a) w górę rzeki
b) i w dół rzeki
Przy założeniu, że prędkość nurtu rzeki wynosi 1 m/s ?

zad. 4
Motocyklista rusza z miejsca postoju ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a= 6 m/s² . Oblicz:

a) prędkość chwilową uzyskaną po upływie 4 sekund od rozpoczęcia ruchu.
b) drogę przebytą po upływie tego samego czasu

Ten, kto zrobi wszystkie zadania dostanie naj.
Jeżeli nie umiecie któregoś, to zróbcie te, które umiecie.
Potrzebne mi na jutro ! z góry dzięki ;]

2

Odpowiedzi

2009-12-09T16:26:38+01:00
Zad 1
3,2 km =3200 m
1450 m = 14,5 km
15 min = 1/4 h
2,5 h = 150 s
36 km/h = 3600 m/s
15 m/s = 0,15 km/h
zad2 100:80=1,20
zad 3 poprawna odpowiedz to bNajlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:10:28+01:00
Zad. 1 poprawiam:
1h = 3600 s
2,5 h = 2*3600s * 1800 s = 9000 s
36 km/h= 36000 m/3600s= 10 m/s
15 m/s = 54 km/h ;
rozwiązanie : 15 * 1/1000 m / 1 /3600 s = 54 km/h
zad.2.
V = 80 km/h
s = 100 km
t = ? zadanie źle przepisałeś , masz obl. czas przebycia 100 km, bo wynik masz podać w h i minutach , czy tak?
V = S / t
V*t = s
t = V/s
t = 80 km/h / 100 km = 0,08 h
t = 0,08 h *60 = 4,8 min
zad.3
V1 = 10 m/s ; prędkość motorówki
V2 = 1 m/s ' prędkość rzeki
w górę rzeki , czyli z prądem: V1 + V2 = 11 m/s
w dół rzeki czyli pod prąd 9 m/s

zad.4.
a = 6 m/s^2
a.
t=4s
V = a/t
V = 6 m/s^2 * 4s= 24 m/s
b.
t = 4s
a = 6 m/s^2
s = a * t^2 /2
s = 6 m/s^2 * (4s)^2/2= 48 m