Odpowiedzi

2009-12-09T16:27:24+01:00
- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
- Konstytucja RP
- Konwencja Praw Dziecka
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
- Konwencja o Ochronie podstawowych Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
- Karta Narodów Zjednoczonych

Proszę bardzo ;D

(źródło: http://www.wos.net.pl/prawa-czlowieka.htm)
7 5 7
2009-12-09T16:31:08+01:00
Konstytucje
konwencja o ochronie praw czlowieka
amnesty international
3 5 3