( ^2 =potęga)

1.Doprowadź wyrażenia do najprostrzej postaci i oblicz:

b) 3(x-4) * (x-1) - (2x+3) * (2-x)= dla x= ½

c) (3x-5) * (x+2)-2(x+1) * (2x-3)= dla x= - 1 ½

d) 3(3x-1) * (4+2x) - 4(x+3) * (4x - 1)= dla x= - 2 ½

2.Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:

a)(3x+4y+2z)-(2X+4y-5z)-(x+3y-2z)=

b) (x-2y-3z)-(3x+2y+z)+(4x-3y-3z)=

c) - (x^2 - 3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)=

d) -(3-2x+4x^2-2x^3) + (-x^3-2x^2-2x-6)=

3.Doprowadź wyrażenia do najprostrzej postaci:

a) -(x^2 -3x-4)+(-2+x+3x^2)= dla x= -3

b) (x^3-4x+2)-(x^2-3x-1)-(x^3-2x^2+x)= dlax= -2

c) (2a - 3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)= dla a=3 ½ i dla b= 1cała i 1/3(jedna trzecia)

d) (7a-4b+3)-(5a-3b+1) dla a=4,5 i dla b= -3,3

prosze zróbcie dobże,na jutro :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:47:00+01:00
1.
b)3(x²-x-4x+4)-(4x-2x²+6-3x) = 3x²-3x-12x+12-4x+2x²-6+3x = 5x²-16x+6
5*(½)²-16*½+6 = 5/4-8+6 = -2+1¼=-¾

c) 3x²+6x-5x-10-2(2x²-3x+2x-3) = 3x²+6x-5x-10-4x²+6x-4x+6 = -x²+3x-4
-(-3/2)²+3*(-3/2)-4 = -9/4-9/2-4 = -9/4-18/4-16/4 = -43/4 = -10¼

d) 3(12x+6x²-4-2x)-4(4x²-x+12x-3) = 36x+18x²-12-6x-16x²+4x-48x+12 = 2x²-14x
2*(-5/2)²-14*(-5/2) = 50/4+70/2 = 50/4+140/4 = 190/4 = 47,5

2.
a)(3x+4y+2z)-(2X+4y-5z)-(x+3y-2z)= 2x+4y+2z-2x-4y-5z-x-3y+2z =
-x-3y-z

b) (x-2y-3z)-(3x+2y+z)+(4x-3y-3z)= x-2y-3z-3x-2y-z+4x-3y-3z = 2x-7y-7z

c) - (x^2 - 3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)= -x²+3x-2x+4-3x+2x²-7+4x+3x² = 4x²+2x-3

d) -(3-2x+4x^2-2x^3) + (-x^3-2x^2-2x-6)= -3+2x-4x²+2x³-x³-2x²-2x+6 = x³-6x²-3

3.
a) -x²+3x+4-2+x+3x² = 2x²+4x+2
2*(-3)²+4*(-3)+2 = 18-12+2 = 8

b) x³-4x+2-x²+3x+1-x³+2x²-x = x²-2x+3
(-2)²-2*(-2)+3 = 4+4+3=11

c) 2a-3b-4a-2b+7a-4b = 5a-9b
5*(7/2)-9*(4/3) = 35/2-36/3 = 17,5-12 = 5,5

d)7a-4b+3-5a+3b-1 = 2a-b+2
2*4,5+3,3+2 = 14,3
2009-12-09T20:49:11+01:00
1.Doprowadź wyrażenia do najprostrzej postaci i oblicz:

b) 3(x-4) * (x-1) - (2x+3) * (2-x)= dla x= ½
(3x-12)*(x-1)-(-2x²+x+6)=3x²-15x+12+2x²-x-6=5x²-16x+6=5*0,25-16*0,5+6=-¾
c) (3x-5) * (x+2)-2(x+1) * (2x-3)= dla x= - 1 ½
3x²+x-10-4x²+2x+6=-x²+3x-4=-10
d) 3(3x-1) * (4+2x) - 4(x+3) * (4x - 1)= dla x= - 2 ½
3(6x²+10x-4)-4(4x²+11x-3)=18x²+30x-12-16x²-44x+12=2x²-11x=12,5+27,5=40
2.Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne:
a)(3x+4y+2z)-(2X+4y-5z)-(x+3y-2z)=
3x+4y+2z-2x-4y+5z-x-3y+2z=-3y+9z
b) (x-2y-3z)-(3x+2y+z)+(4x-3y-3z)=
x-2y-3z-3x-2y-z+4x-3y-3z=2x-7y-7x
c) - (x^2 - 3x+2) + (4-3x+2x^2) - (7+4x-3x^2)=
-x²+3x-2+4-3x+2x²-7-4x+3x²=4x²-4x-5
d) -(3-2x+4x^2-2x^3) + (-x^3-2x^2-2x-6)=
-3+2x-4x²+2x³-x³-2x²-2x-6=x³-6x²-9
3.Doprowadź wyrażenia do najprostrzej postaci:
a) -(x^2 -3x-4)+(-2+x+3x^2)= dla x= -3
-9-9+4-2-3+27=8
b) (x^3-4x+2)-(x^2-3x-1)-(x^3-2x^2+x)= dlax= -2
-8+8+2-4-6+1+8+8+2=11
c) (2a - 3b)-(4a+2b)-(-7a+4b)= dla a=3 ½ i dla b= 1cała i 1/3(jedna trzecia)
7-4-14-8/3+24,5-16/3=13,5-24/3=5,5
d) (7a-4b+3)-(5a-3b+1) dla a=4,5 i dla b= -3,3
31,5+13,2+3-22,5-9,9+1=16,3
Jeżeli będą drobne błędy to przepraszam, może za szybko robiłem, ale wszystko powinno się zgadzać ;) pozdrawiam.