Odpowiedzi

2009-09-05T16:36:31+02:00
Geografi społeczno-ekonomicznej-
*eksplozja demograficzna i jej skutki
*zasoby naturalne
*produkcja żywności na świecie

geografi fizycznej
(bada środowisko przyrodnicze jako całość (geografia fizyczna ogólna) oraz jego poszczególne komponenty)
*formy powierzchni Ziemi i procesy ją kształtujące,
*gleby
*świat roślinny i zwierzęcy
3 2 3
2009-09-05T16:39:04+02:00
Geografia fizyczna : zasoby wodne, prognoza pogody, zmiany klimatu.
Geografia społeczno - ekonomiczna : rozmieszczenie ludności, przemysł energetyczny, transport samochodowy.
3 4 3
2009-09-05T17:12:02+02:00
Geografia fizyczna:
hydrologia - wody
geomorfologia - formy powierzcni Ziemi
Biogeografia - rośliny i zwierzęta

Geografia społeczno-ekonomiczna:
Przemysł
Kultura
Rolnictwo
4 4 4