Odpowiedzi

2009-12-12T11:07:35+01:00
-Egipski:
Kombinacja kalendarza księżyco-słonecznego i agrarnego, opartego na cyklu wylewów Nilu.

-Rzymski:
Poczatkowo oparty na zjawiskach w przyrodzie, nastepnie na cyklu zmian faz ksiezyca od V w.p.n.e. Uzgodniono go z rokiem zwrotnikowym; dni w miesiacu liczono wsteczod stałych terminow; zreformowany 46 p.n.e.

-Juliański:
Kaledarz sloneczny dzielil rok na 12 miesiecy obejmujacych 365 dni.

-Gregoriański:
Zasadny kaledarza sa nastepujace:
*wiekszosc lat liczby 365 dni sa to lata zwykle
*lata w ktorych liczba dzieli sie przez 4 sa to lata przestepne
*lata ktorych liczba dzieli sie przez 100 sa to lata zwykle
*lata ktorych liczba dzieli sie przez 100 i 400 sa latami przestepnymi.

-Grecki:
Był to kalendarz księżycowo-słoneczne – starał się łączyć rok księżycowy (12 cykli faz księżyca) liczący ok. 354 dni z rokiem zwrotnikowym liczącym ok. 365 dni. Miesiące, 29 lub 30-dniowe, zaczynały się od nowej fazy księżycowej, było ich 12. Zwykle dodatkowe 3 miesiące przestępne były wtrącane w okres 8 słonecznych lat - pozwalało to utrzymać kalendarz zgodnie z porami roku.
2009-12-12T14:10:16+01:00
Kalendarz egipski - urzędowy kalendarz obowiązujący w starożytnym Egipcie, stanowiący kombinację kalendarza księżyco-słonecznego i agrarnego, opartego na cyklu wylewów Nilu. Powstał ok. 3000 lat p.n.e.

Rok kalendarzowy dzielił się na 3 pory po 4 miesiące każda:

achet - pora wylewów,
peret - pora cofania się wód - (pora kiełkowania i wzrostu) - (zima),
szemu - pora sucha - pora zbioru - (lato).

Rzymski- Uzgodniono go z rokiem zwrotnikowym; dni w miesiacu liczono wsteczod stałych terminow; zreformowany 46 p.n.e. przez Juliusza Cezara
Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma egipskiego Sosygenesa i wprowadzony w życie 1 stycznia 45 p.n.e. jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci: w Polsce do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 a w Grecji aż do 1923. Został zastąpiony przez kalendarz gregoriański, jednak niektóre kościoły wciąż jeszcze posługują się kalendarzem juliańskim.

gregoriański- Po wielu latach od przyjęcia kalendarza juliańskiego zaczeły ujawniać się jego usterki, związane z ustaleniem niektórych świąt kościelnych, zwłaszcza Wielkiej Nocy. Sprawą zajęło się duchowieństwo i astronomowie. W 1582 roku specjalna komisja powołana przez papieża Grzegorza XIII zaopiniowała pozytywnie projekt włoskiego profesora medycyny Alojzego Lilio. Kalendarz gregoriański, będący kalendarzem słonecznym, jest krótszy od juliańskiego. Lata dzieli się na zwyczajne, trwające 365 dób, i przestępne równe 366 średnim dobom słonecznym. Przystępnymi latami są te, których liczba podzielna jest przez 4, z wyjątkiem lat wyrażających się pełnymi setkami, które nie dzielą się przez 400.

grecki- Był to kalendarz księżycowo-słoneczny – starał się łączyć rok księżycowy (12 cykli faz księżyca) liczący ok. 354 dni z rokiem zwrotnikowym liczącym ok. 365 dni. Miesiące, 29 lub 30-dniowe, zaczynały się od nowej fazy księżycowej, było ich 12. Zwykle dodatkowe 3 miesiące przestępne były wtrącane w okres 8 słonecznych lat - pozwalało to utrzymać kalendarz zgodnie z porami roku.