Proszę o w miarę dokładne przetłumaczenie tego teksu :) :

When we meet people, we usually form a first impression. We look a them and we decide things about their personality. Experts say that we from an opinion about a person in approximately seventeen seconds. After that, our opinion doesn't usually change. In this article, an expert describes her first impressions of two people at a party.
Jason looks tense. He definitely isn't comfortable in this situation. I think that he's shy and sensitive. He's probably friendly with people when he knows them.

Face and hair.
Jason isn't looking at the camera. He's got long, dark hair and he's hiding behind it. Is he hiding his eyes because he's dishonest or because he's shy.

Clothes.
People who wear black are sometimes a little cold, but I think that Jason is artistic. Look at his shoes and his watch; he definitely likes things wich are stylish and modern. Holly seems relaxed. She's probably happy in places where there are a lot of people.

Face and hair.
People can say a lot with their hair, and Holly's hair is interesting. The style says that she is extroverted, and perhaps she's a little rebellious. Holly is looking directly at the camera. Her eye contact indicates that she is open and honest.

Clothes.
She's wearing comfortable, hippy-style clothes. Maybe money isn't very important to her. Her colours and her personality are natural and warm.

Final verdict.
My first impression of Jason is that he is shy, but he's probably a warm and sensitive friend. Holly is more natural and open, and extroverted. Are tehy a couple? Yes, it's possible. Opposites attract!

Dzięki! ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T16:38:40+02:00
Kiedy spotykamy ludzi, zazwyczaj staramy się wyrobić o nich pozytywne zdanie. Patrzymy na nich i oceniamy ich osobowość. Eksperci mówią, że tworzymy naszą opinię na temat osoby w przybliżeniu w 17 sekund. Po tym nasza opinia zazwyczaj się nie zmienia/ W tym artykule specjalistka opisuje jej pierwsze wrażenie odnośnie dwóch osób na imprezie.

Jason wygląda na spietego. Zdecydowanie nie czuje się komfortowo w tej sytuacji. Myślę, że jest wstydliwy i wrażliwy. Prawdopodobnie jest przyjacielski dla tych osób, które zna.

Twarz i włosy
Jason nie patrzy w stronę aparatu. Ma długie, cemne włosy i chowa się z tyłu. Czy chowa swoje oczy dlatego, że jest nieuczciwy, czy dlatego, że jest nieśmiały?

Ubrania
Ludzie, którzy noszą czarne ciuchy są czasem "zimni", lecz moim zdaniem Jason jest artystyczny. Spójrz na jego buty i jego zegarek; on zdecydowanie lubi rzeczy, które są stylowe oraz modne.

Holly wydaje się być zrelaksowana. Jest prawdopodobnie zadowolona w mniejscu pełnym ludzi.

Twarz i włosy
Ludzie mogą powiedzieć wiele na temat włosów a włosy Holly są interesujące. Ten styl mówi, że jest ekstrawertyczką i prawdobodobnie lubi się lekko buntować. Holly spogląda do aparatu na wprost. Jej kontakt wzrokowy oznacza, ze jest otwarta i szczera.

Ubrania
Holly ubiera się komfortowo, w hippisowskim stylu. Może pieniądze nie są dla niej aż tak ważne. Jej kolory oraz jej osobowość są naturalne i ciepłe.

Podsumowanie
Pierwszym wrażeniem jakie zrobił na mnie Jason jest to, że jest on nieśmiały, lecz prawdopodobnie ciepły i wrażliwy z niego przyjaciel. Holly jest bardziej naturalna i otwarta oraz jest ekstraertyczką. Czy są parą? Tak, jest to możliwe. Przeciwieństwa się przyciągają! ;)

Pozdrawiam,
matteushq;)