Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:43:12+01:00
1. Ordynacja wyborcza – zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzenia wyborów.
2. Kodeks (z łac. codex: księga, spis) – akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
3. Niezawisłość - zasada prawna w myśl której wybór jest dokonywany na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji lub w wyniku wpływu innych osób.
4. Kasacja - nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Rozpoznaje ją Sąd Najwyższy. W postępowaniu cywilnym jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna, która przysługuje wyłącznie od niektórych orzeczeń ostatecznych
5. instancja - stopień w hierarchii władz, urzędów, instytucji, organizacji itp.; przest. wstawiennictwo, prośba.
6. Praworządność - ścisłe stosowanie prawa przez wszystkie organy państwowe oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty
7. Decyzja - akt stosowania prawa wspólnotowego
8. Decyzja administracyjna - jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.

21 2 21
2009-12-09T16:45:09+01:00
1)Ordynacja wyborcza – zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzenia wyborów.
2)______________

3)Niezawisłość - zasada prawna w myśl której wybór jest dokonywany na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji lub w wyniku wpływu innych osób.

4)Kasacja - nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Rozpoznaje ją Sąd Najwyższy. W postępowaniu cywilnym jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna, która przysługuje wyłącznie od niektórych orzeczeń ostatecznych

5)_____________

6)Praworządność - ścisłe stosowanie prawa przez wszystkie organy państwowe oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty
Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organy państwowe jak i zwykłych obywateli czy osoby prawne.
W nauce prawa znane są obecnie dwie konkurencyjne koncepcje praworządności, które dzieli odmienne podejście do kwestii wartościowania prawa. Są to:
formalna koncepcja praworządności
materialna koncepcja praworządności

7)Decyzja - to jeden z aktów prawnych wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej - Radę, Komisję i Parlament Europejski akt stosowania prawa wspólnotowego o charakterze indywidualnym. Czasami decyzje mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Decyzje co do zasady nie posiadają jednak norm będących równocześnie normami generalnymi i abstrakcyjnymi

8)Decyzja administracyjna jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.

4 2 4
2009-12-09T16:46:58+01:00
1. Ordynacja wyborcza jest to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzenia wyborów.

2. Kodeks to zbiór przepisów prawnych.

3. Niezawisłość to zasada prawna w myśl której wybór jest dokonywany na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji lub w wyniku wpływu innych osób.

4. Kasacja jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Rozpoznaje ją Sąd Najwyższy. W postępowaniu cywilnym jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna, która przysługuje wyłącznie od niektórych orzeczeń ostatecznych.

5. Instancja - każdy z kolejnych stopni w systemie podległych sobie instytucji, organizacji.

6. Praworządność to ścisłe stosowanie prawa przez wszystkie organy państwowe oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty.

7. Decyzja - akt stosowania prawa wspólnotowego.

8. Decyzja administracyjna jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.


:)
11 1 11