Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:52:32+01:00
Przyczyny:
Dążenie III Rzeszy do hegemonii w Europie i na świecie.
Zaborcza polityka fuhrera wobec sąsiednich państw ( w tym także i Polski ).
Wybuch:
- 1 września 1939 III Rzesza na mocy postanowień układu Ribbientrop-mołotow atakuje bez wypowiedzenia wojny Polskę.
- Wojna obronna września '39r trwa do 5 października kiedy SGO generała F. Kleeberga kapituluje pod Kockiem.]
- Agresja Niemiec na ZSRS 22 czerwca 1941 r.
- Udział Polskich brygad w ważnych epizodach wojny tj. polowanie na Bismarcka, bitwa o Tobruk, o Monte Casino.
- Powstanie Warszawskie wybucha 1 sierpnia 1944 r.
- Wyzwalanie terenów i bitwa o Berlin LWP u boku armii Czerwonej.
- 8 maja 1945 r. bezwarunkowa kapitulacja Niemiec na rzecz aliantów zach.
- 9 maja 1945 r. powtórzenie aktu kapitulacji przed armią czerwoną.