Ułóż zdania, w których wystapi;
-rzeczownik w M. l.p r.m ( Mianowniku, liczby pojedynczej rodzaju męskiego) i dwa przymiotniki w B.lp.r.m (Bierniku liczby pojedynczej rodzaju męskiego)
-przymiotnik w N l.m r.nmos (narzędniku liczby mnogiej rodzaju niemęskoosobowego) i jeden liczebnik nieodmienny przez przypadki
-rzeczownik nieodmienny w liczbie pojedynczej, przymiotnik w D. lp. (dopełniaczu liczby pojedynczej)i liczebnik.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:40:20+01:00
1-Andrzej pewnego baśniowego dnia zobaczył pięknego kwiatka.
(rzeczownik w M. l.p. r.m.-Andrzej; przymiotniki w B.lp.r.m-baśniowego, pięknego)
2-widziałem raz chłopca który szedł z pięknymi dziewczynami
(przymiotnik w N.l.m.r.nmos.-pięknymi; liczebnik nie odmienny przez przypadki raz)
3-Nigdy nie widziałem takich pięknych drzwi, chociaż w tym sklepie jest ich około stu
(rzeczowni knie odmienny w l.poj-drzwi; przymiotnik w D. l.poj- pieknych; liczebnik-stu)
12 3 12