Zamień na stronę bierną używając tych trzech czasów : Present Simple, Past Simple, Present Perfect.
Nie chodzi mi tylko o zrobienie tego tylko wytlumaczenie jak to się robi(jaki gdzie wstawic czas i dlaczego akurat on) gdyż we wtorek mam z tej strony biernej ważny sprawdzian.
1.They sell electrical goods here
2.Shakespeare wrote lots of dramas
3.Someone has broken my car
4.She cooked some delicious food
5.Someone leaves the bikes outside our house every day.

3

Odpowiedzi

2009-09-05T16:43:19+02:00
Strony biernej (Passive) używamy najczęściej w wypowiedziach formalnych i w języku pisanym .Konstrukcję tę stosujemy najczęściej, gdy wykonawca danej czynności jest nieznany, bądź nieistotny(bardziej istotna dla nas jest sama czynność, niż ten kto ją wykonuje).
Jeżeli jednak chcemy o nim wspomnieć, używamy słówka"by"

Do tworzenia strony biernej konieczna jest znajomość czasów, gdyż tworzymy ją za pomocą odpowiedniej formy czasownika"by" oraz trzeciej formy czasownika niosącego znaczeni(Past Participle).
2009-09-05T18:09:40+02:00
1.They sell electrical goods here
2.Shakespeare wrote lots of dramas
3.Someone has broken my car
4.She cooked some delicious food
5.Someone leaves the bikes outside our house every day.

Electrical goods are sold there (by them)
A lots of dramas was written by Shakespeare.
My car has been broken by someone.
Some delicious food was cooked by her.
The bikes are left by someone outside our house every day.

W str. biernej chodzi o to, że jak pierwotne zdanie masz napisane np. w Present Simple to jak tworzysz stronę bierną to robisz dopełnienie+ operator danego czasu np. is + zawsze 3 forma czasownika i już.
W przypadku czasu Prsent perfect do strony biernej dodajesz po operatorze been.
bo np. Tom has written the book. (nie potrzebujesz czaas. "be")
strona bierna brzmi: The book has been written by Tom ( musisz użyć czas. "be" w 3 formie, żeby zdanie brzmiało: Książka została napisna przez kogoś.. bla blaa
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-05T18:33:04+02:00
1.They sell electrical goods here:
- Electrical goods are sold here by them
( Present Simple, bo jak widać czasownik nie ma żadnej końcówki - ponadto wiadomo,że gdy mówi się o czymś ''tutaj oni kupują sprzęty'' to mówią ogólnie, a nie w czasie przeszłym czy terażniejszym. W stronie biernej zawsze w zdaniu szukamy rzeczy w tym przypadku jest to electrical goods i dajemy ją na początek zdania. Następnie po określeniu czasu w jakim zdanie jest należy dać czasownik to be, czyli albo is - l.poj lub are - l.mn. Potem należy czasownik zamienić na 2 kolumnę: np.sell - sold, go - gone itd. Na samym końcu piszemy przez kogo czynność jest wykonywana. Czyli jeśli mamy They - oni, musimy napisać przez nich - by them.

2.Shakespeare wrote lots of dramas:
- Lots of drama were written by Shakespeare
( Past Simple - wskazuje na to forma czasownika - wrote). Znów szukamy rzeczy - jest nią ''lots of drama'' - wiele/wiekszość dramatów, następnie forma ''to be''. W past Simple jest to albo was - l.poj, lub were- l.mn. Następnie czasownik wrote zamieniamy na ten z 2 kolumny - written. Na samym końcu szukamy osoby, przez którą czynność została wykonana - czyli ''by Shakespeare''.

3.Someone has broken my car:
- My car has been broken by someone.
( Preseny Perfect - widać czasownik z 2 kolumny oraz has. Reczą jest my car. W present perfect po rzeczy dajemy zawsze has been - l.poj, have been - l.mn, czasownik jest już w 2 kolumnie dlatego go nie zmieniamy.

4.She cooked some delicious food
- Some delicious food was cooked by her
( Past Simple - czasownik z -ed.)

5.Someone leaves the bikes outside our house every day.
- The bikes are left outside our house every day by someone
( present simple - bo jest końcówka -es.)
3 5 3