1.W trapezie wysokość jest o 5cm krótsza od sumy długości podstaw. Suma długości podstaw jest równa 1,2dm. Oblicz pole tego trapezu.

2.Górna podstawa trapezu prostokątnego ma długość 7cm, a wysokość stanowi 1 1/7 górnej podstawy.Pole tego trapezu wynosi 64cm2.Oblicz długość drugiej podstawy tego trapezu.

3. Oblicz pole trapezu równoramiennego, w którym dłuższa podstawa ma długość 11cm, krótsza 7cm, a kąt ostry ma miarę 45 stopni.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T16:48:59+01:00
Zad. 2

7cm* 1 1/7=7cm*8/7= 56/7=8cm- wysokość
P=64cm
P=(7+x)*8*1/2
P=(7+x)*4
64 :4=16
16-7=9cm - długość drugiej podstawy
Zad.2.
Rysujesz wysokość przy kącie rozwartym i tym powstaje trójkąt
180stopni-(90stopni+45stopni)=45stopni
czyli ten trójkąt jest równoramienny
11cm-7cm=4cm
4cm:2=2cm -wysokość
P=(7+11)*2* 1/2=18cm kwadratowych


zad. 3

długość podstawy trójkąta prostokątnego: 11cm - 7cm=4cm

skoro podstawa ma 4cm, to biorąc pod uwagę zastowanie właściwości trójkąta prostokątnego o kątach: 45 45 90, wysokość trapezu też ma 4cm.

h=4cm

P=½(11cm+7cm)*4cm=½*18cm*4cm=9cm*4cm=36cm²

Odp: Pole tego trapezu wynosi 36cm²