Odpowiedzi

2009-12-09T19:55:31+01:00
VII wiek:
• liczba ludności znacznie spadła
• terytorium z ok. miliona zmniejszyło się do 733 tys. km ²
• przemarsze wojsk zniszczyły miasta, handel i rzemiosło
• nieregularnie płacone podatki i spadek wartości monety spowodowały zaległości w wypłacaniu żołdu dla wojska,
a to z kolei prowadziło do buntów
• rosła nietolerancja wobec innowierców
• magnateria zdobywała coraz większe majątki i wpływy w państwie, opłacani przez nią posłowie głosowali zgodnie z interesem możnych rodów
• Liberum Veto stało się narzędziem do zrywania sejmów

VIII wiek:
• wojna północna- przemarsze obcych wojsk, zarazy i klęska głodu pustoszyły miasta i wsie
• podzielenie szlachty na 2 stronnictwa: 1 popierające Leszczyńskiego, 2 Sasa
• wojna domowa
• sprzeciwiano się reformatorskim poczynaniom króla, w obawie o wprowadzenie absolutyzmu
• walka z protestanckimi najeźdźcami dodatkowo pogłębiła konflikt katolików z zamieszkującymi Polskę innowiercami
• I rozbiór Polski

Na pewno dobrze. ;) Miałam to ostatnio. ;)
Psdr. :)
2 4 2
2009-12-09T20:48:24+01:00
XVIII wiek:
- Pierwszy rozbiór Polski
- wojna domowa
-wojna północna- przemarsze obcych wojsk, zarazy i klęska głodu pustoszyły miasta i wsie
-sprzeciwiano się reformatorskim poczynaniom króla, w obawie o wprowadzenie absolutyzmu
-walka z protestanckimi najeźdźcami dodatkowo pogłębiła konflikt katolików z zamieszkującymi Polskę innowiercami

XVII wiek:
-przemarsze wojsk zniszczyły miasta, handel i rzemiosło
-rosła nietolerancja wobec innowierców
- zmniejszyła się liczba ludnosci
-Liberum Veto stało się narzędziem do zrywania sejmów
-przemarsze wojsk zniszczyły miasta, handel i rzemiosło