Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:58:59+01:00
D = 2cm -średnica koła
d = 2r₁
O ₁= πd = 2*π cm - obwód koła przed zwiększeniem


r₁ = d:2 = 2;2 = 1cm
r = 6*r₁
r = 6*1 cm = 6 cm
O₂ = 2πr
O₂ = 2*π*6cm = 12π cm


O₂ - O₁ = 12π cm -2πcm = 10πcmObwód koła zwiększy się o 10π cm
2009-12-09T16:59:30+01:00
Średnica=2r
Promień=r
2r=2cm/:2
r=1cm*6=6cm
ob1=2πr=2πcm
ob2=2*6cm*π=12πcm
ob2-ob1=12πcm-2πcm=10πcm=10cm*3,14=31,4cm
Plis o naj
2009-12-09T17:02:53+01:00
Średnica - 2 cm.
promień - zwiększy się 6 razy
promień jest dwa razy dłuższy od średnicy, czyli 2 + 2 = 4
4 - promień
4 * 6 = 24 cm.
Odpowiedź: Gdy promień zwiększy się 6 razy obwodu koła o średnicy 2 cm to promień będzie miał 24 cm.