Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T16:59:14+01:00
HBr, Al(OH)з, KOH, Na₂SOз, H₂SO₄, CuSO₄
kwasy:
HBr - kw. bromowodorowy
H₂SO₄ - kw. siarkowy (VI)
wodorotlenki:
Al(OH)з - wodorotlenek glinu
KOH - wodorotlenek potasu
sole:
Na₂SOз - siarczan (IV) sodu
CuSO₄ - siarczan (VI) miedzi
pozdr
2009-12-09T17:01:29+01:00
HBr- wodorotlenek bromu
Al(OH)з- wodorotlenek glinu (III)
KOH- wodorotlenek potasu
Na₂SOз-sól- siarczan (IV) sodu
H₂SO₄- kwas siarkowy (VI)
CuSO₄-siarczan (VI)miedzi (II)