Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:11:55+01:00
Mgз(PO₄)₂
ta sol pochodzi od wodorotlenku magnezu(MgOH) i kw. fosforowego (V) (H3PO4)

3MG(OH)2 + 2H3PO4 --> Mgз(PO₄)₂ + 6H2O

CaCOз pochodzi od Ca(OH)2 wodorotlenek wapnia i kw. H2CO3 - kw. węglowy

Ca(OH)2 + H2CO3 --> CaCOз + 2H2O

Zn(NOз)₂ pochodzi od Zn(OH)2 - wodorotlenek cynku i z kw. HNO3- kw. azotowy (V)

Zn(OH)2 + 2HNO3 --> Zn(NOз)₂ + 2H2O
pozdr