1. Nigdy żadna epoka nie wpajała nikomu raz po raz z taką siłą myśli o śmierci, jak czynił to wiek XV. W życiu ówczesnym nieustannie rozbrzmiewa wołanie: memento mori![...] Oczywiście, wiara również i dawniej z całą powagą akcentowała nieustanną myśl o śmierci, jednakże pobożne traktaty z wczesnego średniowiecza docierały jedynie do tych , którzy i tak już wzięli rozbrat ze światem. Dopiero wówczas, gdy wraz z powstaniem zakonów żebraczych rozwinęło się kaznodziejstwo ludowe, napominanie urosło w olbrzymi chór gróźb, który przenikał świat z gwałtownością właściwą tematowi fugi [ fuga- utwór muzyczny oparty na powtarzaniu tego samego tematu przez różne głosy].
2. Pod koniec średniowiecza do słów kaznodziei przyłącza się nowy typ przedstawienia obrazowego, a mianowicie drzeworyt. Drzeworyt otworzył sobie drogę do wszystkich warstw. Te dwa środki wyrazu- kazanie i kartka ulotna- były w stanie narzucić myśl o śmierci jaskrawo i ostro , w formie bardzo prostej, bezpośredniej, żywej i obliczonej na oddziaływanie masowe. Wszystko, co we wczesnej epoce braciszek klasztorny mógł wydumać na temat kresu ludzkiego życia, zagęszcza się teraz w krańcowo prymitywnym , ludowym i lapidarnym obrazie śmierci i w tej postaci owa idea utrzymuje się w wyobraźni mas. [...]
3. Istniał trzy zasadnicze tematy, które tworzyły melodię tej nigdy nie do końca niewyśpiewanej skargi na kres wszelkich wspaniałości ziemskich. Przede wszystkim był to motyw pytania: gdzież podzieli się ci wszyscy, którzy niegdyś napełniali świat swym przepychem ? Następnie był to motyw przejmującego grozą przedstawienie rozkładu całej piękności ludzkiej. Wreszcie zaś motyw tańca śmierci porywa za sobą ludzi każdego wieku i stanu.


zzadanie;
Dopisz wyjaśnienie do każdego z podanych wyrazów lub odpowiednie słowo do definicji.

WYRAZ DEFINICJA
przeczenie lub odrzucenie czegoś
rozbrat
obszerne dzieło zawierające wykład na
dany temat
kaznodziejstwo
pełen łagodnego smutku i głębokiej
zadumy
lubość
odbitka uzyskana z rysunku wyrzeźbionego
drewnianej płycie pokrytego farbą
odżegnywać

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:19:27+01:00
Przeczenie lub odrzucenie czegoś-negacja
rozbrat- rozstanie, porzucenie czegoś
obszerne dzieło zawierające wykład na dany temat- kazanie
kaznodziejstwo- wygłaszanie kazań
pełen łagodnego smutku i głębokiej zadumy
lubość-robienie czegoś z wielką przyjemnością
odbitka uzyskana z rysunku wyrzeźbionego drewnianej płycie pokrytego farbą-drzeworyt
odżegnywać- oświadczać, że nie ma lub nie chce się mieć z czymś nic wspólnego
411 4 411