Odpowiedzi

2009-12-09T17:28:41+01:00
BROŃ BIOLOGICZNA jest środkiem masowego zakażenia ludzi,zwierząt,żywności i wody przez chorobotwórcze drobnoustroje tj.:
bakterie
grzyby
wirusy
riketsje
Można je rozprzestrzenić przez:
zwierzęta,gryzonie i owady,
bomby lotnicze
pociski artyleryjskie,
dywersja biologiczna,
pakiety zrzucane z samolotów,
aerozol biologiczny.
3 3 3
2009-12-09T20:06:52+01:00
Broń biologiczna:
rodzaj broni masowego rażenia,w której ładunkiem bojowym są patogenne mikroorganizmy(np.laseczki węglika)lub wirusy (np.wirus ospy prawdziwej)pochodzenia biologicznego(np.botulina)

broń biologiczna może znaleźć zastosowanie podczas ataków na pojedyncze osoby, odziały wojska,a także ludność cywilizacyjną.

Broń biologiczna charakteryzuje się:
- niewielkimi kosztami produkcji,
- dużą skutecznością,
- słaba wykrywalność w początkowym etapie,
- krótki okres inkubacji (szybko się rozwija)

Metody stosowania broni biologicznej:
- bomby lotnicze i pośiłki antyrosyjskie,
- zżucane z samolotów pakiety,przesłane pocztą listy,
- kontaminacja wody,żywności i każda inna działalność diwersyjna.

Rozpoznanie ataków bronią biologiczną:
- pojawienie się dymu,mgły,kurzu po przelocie samolotu,
- występowanie wielu zgonów,zachorowań o podanych objawach,a nieznanej etiologi.
6 5 6