Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:18:57+01:00
Tlenek węgla czyli czad jest drugą silną trucizną dymu tytoniowego działającą na układ nerwowy i krew. Dym tytoniowy zawiera od 2,5% do 5 % czadu, czyli tyle, ile znajduje się w niskowartościowym gazie świetlnym. Oddychanie powietrzem z takim stężeniem czadu powinno spowodować w ciągu 20 minut zablokowanie 73% hemoglobiny, powstanie tak zwanej karboksyhemoglobiny i niechybną śmierć. Od śmierci ratuje palaczy tylko to, że po każdym zaciągnięciu się dymem następuje parę wdechów czystego powietrza, dostarczając ustrojowi zbawczego tlenu. Zatruciu tlenkiem węgla towarzyszy często uczucie tętnienia w skroniach, dzwonienia w uszach, zawroty głowy, czasem nudności i wymioty. We współczesnym świecie, gdzie coraz więcej liczy się inteligencja i sprawność szarych komórek mózgu – dobrowolne zaczadzanie swego mózgu jest bezsensowne.

azbest- Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Ze względu na swoje zalety takie jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 tys. wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja oraz stosowanie azbestu zostały zakazane. Szacuje się, że na terenie Polski znajduje się 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają powinny zostać usunięte do ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku.

pył węglowy - Kontakt z pyłem węglowym powoduje chorobę układu oddechowego: pylicę płuc (chorobę zawodową górników kopalń węgla).
4 1 4