Odpowiedzi

2009-09-05T18:24:47+02:00
Ok
więc stosunek mas wynosi 7x do 4x ...najpierw najlepiej obliczyć ile to będzie 1x, wiedząc że 11x to 2,6g czyli

2,6 / 11x ~ 0,2363

x = 0,2363

teraz obliczyć ile to jest 7x czyli masa żelaza

x = 0,2363 <-- to razy 7 czyli

x * 7 = 0,2363 * 7

7x = 1,6541

potrzeba około 1,6541g żelaza