Odpowiedzi

2009-12-09T17:10:12+01:00
BUTEN
SPALANIE CAŁKOWITE:
C4H8 + 6O2 --> 4CO2 + 4H2O
SPALANIE NIECAŁKOWITE:
C4H8 + 2O2 --> 4C + 4H20
PÓŁSPALANIE:
C4H8 + 4O2 --> 4CO + 4H20
2009-12-09T17:19:01+01:00
C₄H₈ + 6 O₂ --> 4 CO₂ + 4 H₂O (spalanie całkowite)

C₄H₈ + 4 O₂ --> 4 CO + 4 H₂O (półspalanie)

C₄H₈ + 2 O₂ --> 4 C + 4 H₂O (spalanie niecałkowite)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:48:39+01:00
Buten - C₄H₈
C₄H₈ + 6O₂ → 4CO₂ + 4H₂O - sp. całkowite
C₄H₈ + 4O₂ → 4CO + 4H₂O - pół sp.
C₄H₈ + 2O₂ → 4C + 4H₂O - SP. NIECAŁKOWITE