Odpowiedzi

2009-12-09T17:07:41+01:00
Po co bierzmowanie? To sakrament, który umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Duch Święty, który swoje dary ofiarował nam już na chrzcie św., przychodzi jeszcze raz w sposób szczególny.


Pragnąć -- to znaczy chcieć. Z taką postawą chciałbym przyjąć ten sakrament. Chociaż wiele ciekawych i kuszących spraw dzieje się w życiu młodych ludzi, to właśnie poprzez dokonanie właściwych decyzji staję się bardziej dojrzały do przyjęcia bierzmowania. Otrzymanie tego sakramentu jest dla mnie istotne z tego względu, że nie tylko umacnia w wierze, ale i jest przepustką do otrzymania innych sakramentów świętych. Patrząc, jak kiedyś moi rodzice wybrali tę wiarę, dokonując właściwego wyboru, pragnę kroczyć wedle tych zasad, kierując się przy tym przykazaniami danymi od Boga.
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:14:31+01:00
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako dar.

Bierzmowanie to dla mnie umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Chrystusem. Jest odnowieniem chrztu.

: ) krótko i chyba na temat ; )
10 4 10
2009-12-09T17:48:49+01:00
Sakrament bierzmowania jest :
-umocnieniem wiary,
-pogłębieniem łaski chrztu,
-udzieleniem darów Ducha Świętego,
-pogłębieniem więzi z kościołem,
-otrzymaniem niezadartego znamienia.
6 3 6