Odpowiedzi

2009-12-09T17:09:18+01:00
„Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać" ( Jan Paweł II )
2009-12-09T17:11:04+01:00
„Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać”
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:10:30+01:00
Jan Paweł II mówił o wolności wiele razy i w wielu znaczeniach, jakby pokazywał, że po pierwsze nie ma jednej definicji tego pojęcia, po drugie że jest to bardzo ważne pojęcie.Jan Paweł II mówił o szacunku i respektowaniu zarówno wolności każdego, pojedynczego człowieka jak i wspólnot. Człowiek jest zatem wolny z samej swej istoty a jego wolność jest definiowana jako idealna sytuacja braku przymusu, gdy decyzje są podejmowane bez jakiejkolwiek determinacji.Jan Paweł często podkreślał znaczenie wolności religijnej. W naszych czasach, po 11 września, różnice wiary są jednym z najważniejszych źródeł konfliktów i przemocy więc wolność religijna urasta do najważniejszej rangi. Jan Paweł II mówił, że wolność religijna są to osobiste poglądy i przekonania ludzi. Każdy ma prawo wyznawać inną religię i żadna wiara nie może być dyskryminowana, szykanowana oraz uprzywilejowana z powodu chociażby ilości wiernych. Należy szanować każde przekonania religijne.
1 5 1