Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T17:24:09+01:00
~Zarówno Grecy, jak i Rzymianie przed przyjęciem chrześcijaństwa byli politeistami, a ich wierzenia we wszystkich fazach rozwoju należą do religij określanych mianem naturalnych. Początkowo wierzyli w bezosobowość bóstwa przejawiającej się w działaniu i elementach przyrody.
~Z czasem, podobnie jak w innych religiach antycznych nastąpiła antropomorfizacja bóstw. Bóstwa łączyło kilka wspólnych cechy, m.in. nieśmiertelność i potęga. Różniły się zaś przede wszystkim sferą działania.
~Według Greków bogowie zamieszkiwali Olimp, a relacje miedzy nimi ludzie przekazywali sobie w mitach.
~Religia, zarówno w greckich polis, jak i w Rzymie miała charakter państwowy, zatem przestępstwo przeciwko bogom traktowano jak wyrządzenie szkody całej społeczności.
~Ani Grecy, ani Rzymianie nie mieli żadnego świętego tekstu.
~Najważniejszymi atakami kultu religijnego Greków i Rzymian były ofiary z plonów i zwierząt. Po ofierze następowała uczta, na której raczono się potrawami z mięsa ofiarowanych zwierząt. Wielu aktom kultowym towarzyszyły zbiorowe tańce i śpiewy.
1 1 1