1. Które z wymienionych substancji dobrze przewodzą prąd elektryczny, które zaś go nie przewodzą? Podziel je na przewodniki prądu i izolatory prądu.
grafit, żelazo, plastelina, wodny roztwór soli, powietrze, woda destylowana, szkło, miedź, wodny roztwór octu, olej, aluminium

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:12:19+01:00
Grafit-d, żelazo-d, plastelina-z, wodny roztwór soli-d, powietrze-z, woda destylowana-z, szkło-z, miedź-d, wodny roztwór octu-d, olej-z, aluminium-d
2009-12-09T17:19:18+01:00
Przewodniki:
żelazo
aluminium
grafit
roztwór wodny soli
miedź
powietrze
roztwór octu

Izolatory:
szkło
olej
plastelina
woda destylowana