MOC

1.Silnik o mocy 600W pracował w czasie 1,5 minuty. Ile wynosi praca wykonana przez ten silnik.? ( powinno wyjść 54kJ )

2. Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy 50 kW,aby z kopalni o głębokości 180m wypompować wodę o objętości 500m³ ?
(powinno wyjść 5h )

NAJLEPSZE WYNAGRADZAM :D

PILNE !

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:32:54+01:00
Zad.1.
P = 600 W= 600 J/s
t = 1,5 min= 90 s
W = ?
P = W/t
P *t = W
W = P*t
W = 600 J/s * 90 s = 54000 J = 54 kJ

zad.2
P = 50 kW = 50000 W = 50000 J/s = 5 *10⁴ J/s
s = 180m
V = 500 m^3
g = 10 m/s^2 lub= 10 N/kg
d = 1000 kg /m^3; gęstość wody
t = ?
P = W/t ;
P*t = W
t = W / P

ale W = F * s , brakuje mi F = m*g;
dalej brakuje mi masy, którą obl. z wzoru na gęstość: d = m/V
m = d * V; wstawiam do F
F = d * V * g ; wstawiam do wzoru na pracę

W = d * V *g * s

W = 1000 kg/m^3 * 500m^3 * 10 N/kg * 180 m = 900000000 J = 9 *10⁸ J

t = W /P
t = [ J/W] = J /J/s] = [ s]
 t = 9 *10⁸ J / 5 *10⁴ W
t = 1,8 *10⁴ s
zamieniam [ s] na [ h ]
1 h = 3600 s
t = 18000 /3600 = 5 h 

3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:33:20+01:00
1.
P=600W W=?
t= 1,5min=90s

P=W:t (zapis w ułamku zwykłym)
W=P*t
W= 600W*90s = 54000J= 54kJ


2.
P=50 kW= 50000W t=?
h=180m
V=500m^3
d=1000kg/m^3 ((ro) wody)
g = 10 m/s^2
P=W:t (w ułamku zwykłym)
t= W: P (w ułamku zw. po przekształceniu)
W=Ep
Ep= m*g*h
d=m:V
m=d*V (po przekształceniu)
W=Ep= d*V*g*h
W=1000kg/m^3 *500m^3 *10m/s^2 *180m= 900000000J
t=W:P (przekształocy wzor na moc)
t= 900000000:50000= 18000s = 5h
5 3 5