Równania:
a) 2x(x - 3) - (x - 1)(x +2) = (2x - 3)²
b) x³ - 3x² + 4x - 12 = 0
c) 9²x⁺¹ = 27⁴x⁺⁵ <- te X są przy indeksach górnych od 2 i 4..
d) (2x - 3)(2x +3) = (x + 5)² - 9
e) 3x³+5x²-12x-20=0
f) 2²x⁺1 = 0,125x <- X przy 0,125 jest indeksem górnym
g) (2x+1)²-9(x-1)² = 4-x
h) x³+4x²-2x-8=0
i)2x⁺4 (x+4 to indeks górny) = 0,125x (x est w indeksie górnym)

BĘDĘ WDZIĘCZNA ZA ROZWIĄZANIE TYCH PRZYKŁADÓW! PILNE NA JUTRO! :(

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:20:26+01:00
A) 4x - 6x - (x² + x - 2) = 4x² - 12x + 9
-2x -x² - x + 2 = 4x² -12x +9
5x² - 9x + 7 = 0
delta= 81 - 4 × 5 × 7<0

brak miejsc zerowych
2009-12-09T17:31:07+01:00
A)2x²-6x-(x²+2x-x-2)=2x²-12x+9
2x²-6x-x²-2x+x+2-2x²+12x-9=0
-x²+5x-7=0
∧=-3
b) x²(x-3)+4(x-3)=0
(x-3)(x²+4)=0
x=3 x=2 ∨ x=-2
reszty nie umiem sorki:(