5.Write sentencese. Use the comparative form of the adjectives. 1 gwiazdkaa- not ver 5 gwiazdek-very

I są podziały fit\ healthy\ energetic\ good at sport

Anna jedna -- jedna ---- jedna--- jedna
Maria trzy -- dwie -- trzy-- jedna
Jerzy dwie----trzy----dwie-------trzy
David jedna --- dwie--- jedna---dwie

1. Maria\jerzy\fit
..............................................................................
2.Jerzy\David\good at sport
..............................................................................
3.David\Anna\healthy
..............................................................................
4.Maria\anna\energetic
..............................................................................

I teraz na podstawie tego kolejne:
Write sentences using the superlative of the adjectives.
1.(fit)....................
2.(healthy)...................
3.(energetic)..................
4.(good at spport.............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:07:52+01:00
1. Maria\jerzy\fit
Maria is fitter than Jerzy.
2.Jerzy\David\good at sport
Jerzy is better at sport than David
3.David\Anna\healthy
David is healthier than Anna.
4.Maria\anna\energetic
Maria is more energetic than Anna.

I teraz na podstawie tego kolejne:
Write sentences using the superlative of the adjectives.
1.(fit)Maria is the fittest.
2.(healthy) Jerzy is the healthiest.
3.(energetic)Maria is the most energetic.
4.(good at spport Jerzy is the best at sport.
4 5 4