Mapa : M.Bałtyckie : 8 promili
M.Czarne : 18 promili
M.Śródziemne 38 promili
M.Czerwone : 40 promili
Na mapie podano o zasoleniu niektórych mórz.Korzystając z tabeli, odpowiedz:
a) Ile soli jest w 20 kg wody z Bałtyku, a ile w tej samej ilości wody z Morza Śródziemnego?
b) Czy w 15 kg wody z Morza Czerwonego jest więcej czy mniej niż 0,5 kg soli?
c) Ile trzeba wziąć wody z Morza Czarnego, aby po jej odparowaniu otrzymać 5,4 kg soli?
d)Wyraź w procentach i w promilach, jakie byłoby zasolenie wody otrzymanej w zmieszaniu 5 kg wody z Bałtyku z 5 kg wody z Morza Czarnego.

Pomóżcie !!! ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:36:32+01:00
A) 20 kg. - 1000 promili
x kg. - 8 promili

20-9 : 1000 = 0,16 kg.

20 kg. - 1000 promili
x kg. - 38 promili

20 razy 38 : 1000 = 0,76kg.

b) 15 kg. - 1000 promili
x - 40 promili

14 razy 40 : 1000 = 0,6 kg.

jest więcej niż 0,5 kg. soli.

c) x - 1000 promili
5,4 kg. - 18 promili

5,4 razy 1000 : 18 = 300kg

d) 5 kg - 100 %
x - 0,8 %

5 razy 0,8% : 100 = 0,04kg

5kg. - 100 %
x - 4%

5 razy 4 : 100 = 0,2 kg.

0,2 kg. + 0,04 kg. = 0,24 kg.

10 - 100 %
0,24 - x%

0,24 razy 100 : 10 = 2,4 %
2,4% = 24 promili