Proszę o rozwiązanie MINIMUM 5 ZADAŃ dzięki:)

zad 1
z urny, w której jest 5 kul ponumerowanych od 1 do 5 losujemy kolejno bez zwracania dwie kule. wpisz wyniki sprzyjające zdarzeniom:
a) za drugim razem wylosowano liczbę parzystą
b) iloczyn wylosowanych liczb jest równy 9
c) suma wylosowanych liczb jest liczbą pierwszą

zad 2
ze zbioru liczb {2,3,4,5,6,7,8} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem.oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia że otrzymamy liczbę parzystą.

zad 3
oblicz a-b gdy a=sin⁴α-cos⁴α b=1-4sin²αcos²α dla α=60stopni

zad 4
w trójkącie równoramiennym ABC w którym długość AC jest równa długości BC i wynosi 10cm, wysokość poprowadzona z wierzchołka C jest równa 5cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta. Odpowiedż podaj w stopniach.

zad 5
ostrokątny trójkąt równoramienny ABC o podstawie AB jest wpisany w okrąg o środku S przy czym kąt SAB ma miarę 40 stopni oblicz miarę kąta CAB

zad 6
oblicz odległość punktu A od środka odcinka BC gdzie A=(1,3) B=(4,7) C=(-2,-3)

zad 7
z pojemnika w którym znajdują 3 kule białe i 5 kul czarnych losujemy kolejno trzy razy po jednej kuli bez zwracania. oblicz prawdopodobieństwo otrzymania w drugim w drugim losowaniu kulę białą

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:54:15+01:00
1. moc omega= V²₅=3*4*5=60
a).A-wylosowanie ze drugim razem parzystej liczby
A={(1,2),(1,4),(2,4),(3,2),(3,4),(4,2),(5,2),(5,4)
moc A=8
P(A)=8/60=2/15
b).B={(3,3)}
moc B=1
P(B)=1/60
c). C={(1,2),(1,4),(2,1),(2,3),(2,5),(3,2),(3,4),(4,1),(4,3),(5,2)}
moc C=10
P(C)=10/60=1/6

zad2
moc omega = 7²=49
A-wylosowanie cyfr dających liczbę parzystą
A={(2,2),(2,4),(2,6),(2,8),(3,2),(3,4),(3,6),(3,8),(4,2),...,(8,8)}
mamy w każdej parze po 4 takie liczby, a więc:
4*7=28
P(A)=28/49=4/7

zad 7
3/8 *2/7 *1/6+3/8*2/7*5/6+5/8*3/7*2/6+5/8*3/7*4/6=126/336=3/8

Narazie udało mi się zrobić 3 jak zrobie więcej to podeśle Ci:)