Odpowiedz na pytania :
1. Dlaczego glony morskie są nie tylko zielone, ale również brunatne i czerwone ?
2. Wyjaśnij rolę glonów w samooczyszczaniu się wód.
3. Co to jest zakwit wody .?
4. Zinterpretuj stwierdzenie glony są organizmami wskaźnikowymi.
5. Czy prawdą jest, że glony mają wpływ na efekt cieplaniarny, uzasadnij

Daję NAJ . !! ;dd
Złe odpowiedzi i nie pełne od razu spam .
I bardzo proszę jak najlepiej, bo to na ocenę . ;)
Daję dość dużo pkt . :)

Z góry thx . :*:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:50:08+01:00
1. Kolor glonów zależy od głębokości ich występowania. Na granicy dwóch ośrodków światło załamuje się (rozczepia się i w różnym stopniu jest przez wodę pochłaniane, najsilniej pochłaniane jest światło czerwone i dlatego korzystają z niej zielenice) Gdy dociera do głębszych stref wody fotosynteza możliwa jest przy czerwonym zabarwieniu glonu dlatego w tej strefie występują krasnorosty. Nieco wyżej występują brunatnice (popularny w Bałtyku - morszczyn) Najbliżej powierzchni wody - zielenice (sałata morska)
W chloroplastach obecne są barwniki nie tylko chlorofil, karoten i ksantofil ale także czerwona fikoerytryna (krasnorosty) fukoksantyna (brunatnica)
2. Niektóre glony, zwłaszcza heterotroficzne pochłaniają obumarłe szczątki roślin wraz z toksynami. Glony produkując tlen umożliwiają bakteriom tlenowym rozkład materii organicznej.
3. Gdy w wodzie występuje nadmiar glonów dochodzi do tz. zakwitu wody. Gdy trwa on krótko nie powoduje negatywnych skutków działania (samooczyszczanie wody dzięki glonom) Gdy natomiast spowodowany jest ściekami komunalnymi lub nawozami stosowanymi do upraw w rolnictwie wtedy następuje bardzo silny rozwój glonów. Pobierają one energię słoneczną a więc unoszą się przy powierzchni wody. Wszystkie organizmy znajdujące się pod takim kożuchem mają ograniczony dostęp do tlenu i do światła następuje masowe ich obumieranie, tworzy się pustynia.
4. Na podstawie występowania różnych gatunków glonów można określić stopień zanieczyszczenia wody. W wodach czystych wystąpi dużo gatunków zielenic i okrzemków.
5. Zważywszy na procentowy udział wód na powierzchni Ziemi, można powiedzieć, że glony stanowią jedno z ważniejszych źródeł tlenu. Podczas fotosyntezy wydziela się także dwutlenek węgla - główny sprawca efektu cieplarnianego. Zaburzenie równowagi (nadmierny rozrost glonów może spowodować większą emisję dwutlenku węgla do atmosfery). Oczywiście nic nie dzieje się bez ingerencji człowieka.
21 4 21