Odpowiedzi

2009-12-10T16:18:26+01:00
Imigracyjne np argentyna usa francja niemcy rosja afganistan wegry

emigracyjne brazylia meksyk algeria tunezja polska bialorus wietnam

imigracyjne
pozytywne
odmłodzenie struktury wieku, zwiększenie liczby ludzi wykształconych, ludność zdrowsza, zróżnicowanie kulturowe; korzyści ekonomiczne – zwiększony potencjał wytwórczy, dopływ słabo opłacanej, niewykwalifikowanej siły roboczej
negatywne
zwiększone bezrobocie, zwiększony przyrost naturalny – wzrost liczby wydawanych pieniędzy na zasiłki, pomoc społeczną, zachwianie struktury płci, niechęć do emigrantów (zamieszki), spadek poczucia bezpieczeństwa, brak tolerancji, zwiększona przestępczość

emigracyjne
pozytywne
zmniejszona liczba wydatków na zasiłki i opiekę społeczną, odciążenie rynku pracy, zmniejszenie bezrobocia, napływ dewiz
negatywne
u
trata ludności młodej, wykształconej – zachwianie struktury wieku i płci, zmniejszony przyrost naturalny, rozdzielenie rodzin, ponoszenie kosztów kształcenia kadr dla państw imigracyjnych
40 4 40