Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T23:11:51+01:00
Globalizacja w dzisiejszych czasach jest pojęciem coraz bardziej rozpowszechnionym. Nabiera nowego, silniejszego znaczenia. Przyczynia się w głównej mierze do otwartości rynku na zagraniczną konkurencję, co jest możliwe dzięki rozwiniętej technologii informatycznej. Jedną z korzyści płynących z globalizacji może być szeroko rozumiany wzrost finansowy, który rozumiem jako wzrost obrotów handlowych pomiędzy krajami i regionami. W wskazaną wcześniej korzyścią wiąże się również stabilność pieniądza oraz kursów walutowych. Ponadto dochodzi do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa a co za tym idzie i pokoju. Następuje ponadto wzrost procesów migracyjnych, czyli przemieszczanie się ludności z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Według mnie najważniejszą korzyścią jest zmniejszenie barier występujących pomiędzy poszczególnymi narodami, co prowadzi do coraz lepszego poznania kultury danego kraju oraz prowadzi do nawiązania nowych kontaktów. Związane jest to też z tym, iż zasoby kapitałowe mogą przepływać do krajów, w których zostaną najbardziej efektywnie wykorzystane, na co wpływa swoboda wynikająca z ograniczenia barier pomiędzy krajami.
1 5 1