Odpowiedzi

2009-12-09T19:51:40+01:00
1.Nazwa i adres firmy
Przedsiębiorstwo GARBUS
Gimnazjum Nr 21 ul. Pazimiechów Dolnych 1 , 40-700 Katowice
Tel. 608131712
2.Forma prawna firmy , misja firmy , rodzaj działalności , konkurencja , kapitał , cele
Nasza firma ma postać spółki cywilnej , składającej się z 12 wspólników . Oprócz nich w spółce są zatrudnione 3 osoby . Kapitał założycielski przedsiębiorstwa wynosi 1.200 zł . Działamy na rzecz identyfikowania się uczniów ze szkołą poprzez produkcję i sprzedaż plecaków z logo szkoły . W porównaniu z plecakami produkowanymi przez konkurencję nasze plecaki mają niższą cenę i modniejszy krój . Do naszej szkoły uczęszcza 1.500 uczniów, z czego połowa to potencjalni nabywcy plecaków z logo szkoły . Głównym celem do którego dążymy , jest opanowanie rynku w 80% czyli sprzedaż 1.200 plecaków szkolnych .
3.Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
Dyrektor naczelny
Dział marketingu: dyrektor + 1 wspólnik + 1 pracownik
Dział produkcji: dyrektor + 4 wspólników + 1 pracownik
Dział administracji: dyrektor + 2 wspólników
Dział finansowy: dyrektor + 1 pracownik

W razie potrzeb w miarę możliwości wszyscy wspólnicy i pracownicy biorą udział w produkcji i sprzedaży plecaków .
4.Wynagrodzenia pracowników
Wyliczone są według stawki godzinowej 1zł/1h , natomiast praca wspólników wyceniona jest w systemie punktowym ( 1 punkt za każdą godzinę pracy ) . Punktacja ta jest podstawą podziału zysku na koniec roku szkolnego .
5.Miesięczne koszty wynagrodzeń i składek ZUS