Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:47:16+01:00
-1492- odkrycie ameryki
-odnalezienie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę
-opłynięcie kuli ziemskiej dzięki wyprawie Ferdynanda Magellana
-wynalazki Jana Gutenberga (ruchoma czcionka, aparat do odlewu czcionek, prasa drukarska)
-przekładanie tekstów z łaciny na polski dzięki Mikołajowi Rejowi Janowi Kochanowskiemu i Andrzejowi Fryczu Modrzewskiemu
-opublikowanie dzieła Mikołaja Kopernika O" obrotach sfer niebieskich"
-wprowadzenie do polski kalendarza Gregoriańskiego
-wystąpienie Marcina Lutra 31października1517r.
-ukształtowanie się luteranizmu
-1555r. pokój w Augsburgu
-utworzenie kościoła ewangelicko-augsburskiego
-opublikowanie dzieła Jana Kalwina w 1536r. pt."O wychowaniu chrześcijańskim
-mianowanie samego siebie głową kościoła przez króla Henryka VIII w 1534r.
-sobór w Trydencie od 1545r. do 1563r.
-utworzenie Indeksu ksiąg zakazanych
-utworzenie inkwizycji
-utworzenie zakonu Jezuitów
-zawarcie unii w Brześciu w 1596r.
-ustanowienie uchwały, która została uchwalona na sejmie w 1573r. tak zwana konfederacja warszawska
MUSISZ TAKŻE ZNAĆ CAŁĄ TĘ TABELKĘ Z PRZYWILEJAMI SZLACHECKIMI ZE STRONY 46