Zad 14 pałac ma kształt rąbu ścieżka biegnąca wzdłuż jednej przekątnej ma długość 45m Ile metrów ma ścieżka biegnąca wzdłuż drugiej przekątnej jeśli plac ma 9 arów?

zad 15 W rąbie o obwodzie 52 cm jedna z przekątnych jest o 3cm krótsza od długości boku a druga o 11cm dłuższa oblicz pole rąbu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T17:43:49+01:00
Zad.14

45*x/2=900m²
22,5*x=900
x=900/22,5
x=40
spr.45*40/2=900m²

zad.15

Ob=52cm
52/4=13
a=13
d1=13cm-3cm=10cm
d2=13cm+11cm=24cm
P=d1*d2/2
P=10cm*24cm/2=240cm/2=120cm²
P=120cm²
1 5 1
2009-12-09T18:11:47+01:00
P = 9a = 9*100m² = 900 m² - pole placu w kształcei rombu

d₁ = 45 m - przekatna rombu
d₂ = ? - przekatna rombu

P =½*d₁*d₂= 900 m²
½*45 * d₂ = 900
45/2 * d₂ = 900
d₂ = 900 *2/45
d₂= 40 m


Zad.2
O = 52 cm - obwód rombu
a - bok rombu
d₁ = a -3 - przekatna rombu
d₂= a +11 - druga przekatna rombu
P = ? - pole rombu

!. Obliczam bok a
O = 52cm
O = 4a
4a = 52 cm
a = 13 cm

2. Obliczam d₁
d₁ = a -3 = 13-3 = 10 cm
d₁ = 10 cm

3. Obliczam d₂
d₂ = a +11
d₂ = 13 +11 = 24 cm

4. obliczam pole rombu
P = ½d₁*d₂
P = ½*10*24 = 120 cm²
P = 120 cm²
2 3 2