1. z dwóch trójkątów równobocznych o boku 9 cm złożono romb.
a)oblicz pole i obwód tego rombu.
b)oblicz miary kątów wewnętrznych tego rombu.

2.W trapezie równoramiennym długości podstaw są równe odpowiednio 15 cm i 9 cm. Długość ramienia jest równa 5 cm. oblicz odległość punktu przecięcia przekątnych od obu podstaw.

1

Odpowiedzi

2009-12-09T17:34:47+01:00
1.
a - długość boku
d₁ - krótsza przekątna
d₂ - dłuższa przekątna

a = 52 / 4 = 13
d₁=10
d₂=24

P = (d₁ × d₂) / 2
P = (10 × 24) /2 = 240 / 2 = 120²