Przez spiralę grzejną podłączoną do źródła napięcia 12V przepłynął ładunek 20C w czasie 10 s.
a) Ile ciepła wydzieli się na spirali?
b)Jakie było natężenie prądu płynącego przez spiralę?
c)Jaka była moc prądu płynącego w spirali?

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:05:42+01:00
A. W=q*U=20C*12V=240Ws=240J
b. q=I*t
I=q/t=20C/10s=2A
c. P=U*I=12V*2A=24W