Zad.1
oblicz:
a) 1,6³
b) (2\5)³
c) (-0,2) do 5 potęgi
d) (1 i 1\3)²
e) (-1,1)²
f)-1,1²
g) 0,12²
h) 0,12²
i) (-1 i 1\4)³
j) -(-1 i 1\2) do 5 potęgi

zad. 2
Ile różnych liczb przedstawiono poniżej?
5 do 1 potęgi
5 do 0 potęgi
(-5) do 1 potęgi
1 do 5 potęgi
0 do 5 potęgi
(-1) do 1 potęgi
(-5) do 0 potęgi
0 do 1 potęgi
(-1) do 5 potęgi
(-1) do 0 potęgi
1 do 0 potęgi

zad.3
upożądkuj rosnąco liczby:
a) (-7) do 7 potęgi
5 do 7 potęgi
(-7) do 8 potęgi
(-5) do 8 potęgi

b) -2 do 4 potęgi
(-2) do 4 potęgi
(-3) do 7 potęgi
-3 do 8 potęgi

c) (-2\9) do 8 potęgi
(-2\9) do 10 potęgi
(-2\9) do 11 potęgi
(2\9) do 15 potęgi

d) (2\3) do 5 potęgi
(2\3) do 5 potęgi
(3\2) do 10 potęgi
(2\3) do 10 potęgi

zad.4
Wiedząc, że 2 do potęgi 10=1024, oblicz:
a) (-2) do potęgi 10
b) -2 do potęgi 10
c) (-1\2) do potęgi 10
d) -0,5 do potęgi 10
e) (-0,5) do potęgi 10
f) 2 do potęgi 11
g) 2 do potęgi 9

zad.4
a) wykaż, że prawdziwe sa nastepujące równości:
2 do 5 potęgi+2 do piątej potęgi= 2 do 6 potęgi
(-3) do 3 potęgi+(-3) do 3 potęgi+(-3) do 3 potęgi+-3 do 4 potęgi

b) zapisz w posteci jednej potęgi:
2 do 10 potęgi+2 do 10 potęgo+2 do 10 potęgi +2 do 10 potęgi
3*(3 do 15 potęgi+ 3 do 15 potęgi + 3 do 15 potęgi)

zad.5
Ustel, jaka jest ostatnia cyfra każdej z liczb:
11 do potęgi 10
6 do potęgi 25
9 do potęgi 9
29 do potęgi 100
23 do potegi 23

zad. 6 oblicz sumę cyfr liczby która jest winikiem odejmowania 10 do potęgi 101 -3

1

Odpowiedzi

2009-09-05T19:07:53+02:00
Zad. 6 oblicz sumę cyfr liczby która jest winikiem odejmowania 10 do potęgi 101 -3

10 ^101 ma 101 zer i 1 z przodu
jeżeli odejmiemy 3, to mamy 100 dziewiątek i 1 siódemkę

suma to 100*9 + 7 = 907

zad.5
Ustel, jaka jest ostatnia cyfra każdej z liczb:
11 do potęgi 10
zawsze będzie to 1
6 do potęgi 25
6 ^ 5 na końcu będzie 6, dla 25 tak samo
9 do potęgi 9
tak samo jak 3 do ^27, czyli jak 3 ^7, na końcu 7

Ile różnych liczb przedstawiono poniżej?
5 do 1 potęgi 5
5 do 0 potęgi 1
(-5) do 1 potęgi -5
1 do 5 potęgi 1
0 do 5 potęgi 0
(-1) do 1 potęgi -1
(-5) do 0 potęgi 1
0 do 1 potęgi 0
(-1) do 5 potęgi -1
(-1) do 0 potęgi 1
1 do 0 potęgi 1

5 liczb


zad.3
upożądkuj rosnąco liczby:
a) (-7) do 7 potęgi 1
5 do 7 potęgi 2
(-7) do 8 potęgi 4
(-5) do 8 potęgi 3

b) -2 do 4 potęgi 2
(-2) do 4 potęgi 3
(-3) do 7 potęgi 1
-3 do 8 potęgi 4

c) (-2\9) do 8 potęgi 2
(-2\9) do 10 potęgi 3
(-2\9) do 11 potęgi 1
(2\9) do 15 potęgi 4

d) (2\3) do 5 potęgi 1
(2\3) do 5 potęgi 1
(3\2) do 10 potęgi 4
(2\3) do 10 potęgi 3


zad.4
Wiedząc, że 2 do potęgi 10=1024, oblicz:
a) (-2) do potęgi 10
1024
b) -2 do potęgi 10
-1024
c) (-1\2) do potęgi 10
32
d) -0,5 do potęgi 10
-32
e) (-0,5) do potęgi 10
32
f) 2 do potęgi 11
2048
g) 2 do potęgi 9
512