"Jesteś tym co jesz? Ale czy na pewno?

Jest to powiedzenie powszechnie znane i używane. Człowiek zajadający się głównie owocami i warzywami nie jest warzywem, czy owocem, a ktoś inny, kto żywi się tylko fast-foodami nie jest hamburgerem.
Myślę więc, ze chodzi tu o ilość zdrowej żywności w naszej diecie. Owoce i warzywa są zdrowe, wiec jak ktoś spożywa je w dużych ilościach , będzie zdrowym człowiekiem i jest to prawda! Z kolei, jeśli ktoś będzie jadł same tłuste, wysokokaloryczne potrawy, stanie się otyły i zapewne bardziej podatny na różne choroby.
Ja odżywiam się pośrednio. Czasem zdarza mi się jeść dużo zdrowej żywności, a czasem zdarza mi się jeść dużo niezdrowej. Staram się jednak tego drugiego unikać i chciałbym aby i inni ludzie unikali.
dziękuję, to wszystko."


Muszę to przetłumaczyć na j. angielski. Proszę o pomoc... : <

3

Odpowiedzi

2009-12-09T17:45:34+01:00
"Are you what you are eating? But whether certainly?

There is this universally known and used saying. The gorging man mainly isn't fruits and vegetables with the vegetable, or the fruit, and somebody else who is eating only fast-foods isn't a hamburger.So I think, around here a health food means the number in our diet. Fruits and vegetables are healthy, the rally as somebody is eating them in bulks, he will be a healthy man and he is that's true! Next, if somebody is eating very fatty, high-calorie dishes, he will become obese and probably more susceptible to different diseases. I am feeding indirectly. I happen to eat much health food with the time, and sometimes I happen to eat much unhealthy. However I am trying of it second to avoid and I would like in order to and other people avoided. I thank, that's all. "
6 4 6
2009-12-09T17:47:45+01:00
It is known saying generally and use. Person eats mainly fruits eat and there is not vegetables vegetable, or fruit, but other , who is not hamburger alive only fast-foodami. So, I think, it walks from about healthy amount of food in our diet here. Fruits and vegetables are healthy, rally as anybody eats in big amounts , there will be healthy person and there is truth! Then, if anybody will eat fat, dish many kalories, becoming on different diseases surely more receptive. I is fed indirectly . Sometimes healthy food happen me eat a lot, but sometimes unhealthy happen me eat a lot. However, I try to escape this second and I would like in order to and they escaped other people.
4 4 4
2009-12-09T17:47:29+01:00
"You are what you eat? But are you sure?

The thing known and used. Man eating mostly fruits and vegetables, not vegetables or fruit, and someone who has them not only fast-food hamburger. So I think that is the amount of healthy foods in our diet. Fruits and vegetables are healthy, as one eats them in large quantities, it will be a healthy man, and it is true! On the other hand, if you eat the fat, high-calorie food, will be obese, and probably more susceptible to various diseases. I believe in an indirect way. Sometimes I eat a lot of healthy food, and sometimes happens that I eat lots of unhealthy. I try to avoid the latter, however, and I want to avoid, and others. Thank you for that."
3 4 3