Prosze o wypisanie wszystkich srodków stylistycznych z "Do trupa" Jana Andrzeja Morsztyna

Leżysz zabity i jam też zabity,
Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,
Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,
Ty jawne świece, ja mam płomień skryty.

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty,
Jam zawarł zmysły w okropnej ciemności,
Ty masz związane ręce, ja, wolności
Zbywszy, mam rozum łańcuchem powity.

Ty jednak milczysz, a mój język kwili,
Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze,
Tyś jak lód, a jam w piekielnej śrzeżodze.

Ty się rozsypiesz prochem w małej chwili,
Ja się nie mogę, stawszy się żywiołem
Wiecznym mych ogniów, rozsypać popiołem.

prosze zaznaczyc np. "Ty,
Ty,
Ty " Anafora.

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:50:48+01:00
Cechy typowe dla baroku (z którego ten utwór pochodzi):
1. Paraleizm- "Ty – strzałą(...)
Ty krwie(...)
Ty jawne(...)"
2. Antyteza: "Leżysz zabity i jam też zabity"
3. Kontrast: "Ty jednak milczysz, a mój język kwili,"

Zwykle:
1. Epitet: "strzałą śmierci" (epitet tylko śmierci)
2. Porównanie: "Tyś jak lód"
3. Przenośnia: "mam rozum łańcuchem powity"
1 5 1
2009-12-09T17:54:52+01:00
Porównanie: Leżysz zabity i jam też zabity, Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości."
Przenośnie: Tyś jak lód
Kontrast: Leżysz zabity i jam też zabity(...)
Ty jednak milczysz, a mój język kwili,
Ty nic nie czujesz, ja cierpię ból srodze - przeciwieństwo ty - ja
Epitety: twarz suknem żałobnym nakryty, płomień skryty