tłumacz na jez. Angielski.

Cześć Kasiu!
Dzisiaj miałam prze cudowny dzień. O 7:00 poszłam do szkoły. Na pierwszej lekcji J.Polskiego dostałam trzy piątki i jedną czwórkę. Następnie na matematyce dostałam dwie czwórki za kartkówkę i sprawdzian. Gdy już skończyłam wszystkie lekcje o 14:20 poszłam do domu. Po zjedzeniu o 15:45 odrobiłam lekcje do 16:26. Później ubrałam się i poszłam z koleżankami na pizze. Po drodze spotkaliśmy twojego wujka który kazał cię pozdrowić. Gdy po pizzy przyszłam do domu była 18:47, więc poszłam włączyć na chwilę komputer. Wyłączyłam go o 19:54, i poszłam się umyć. Po umyciu o 20:00 leciał mój serial ,więc go włączyłam. Następnie o 20:35 położyłam się i poszłam spać.
Tak skączył się mój prze cudowny dzień.
Pa, pa!!
(twoje imię)


PS Czekam na twój list.

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:47:25+01:00
Hi Kasia!
Today I had
provided a wonderful day. About 7:00 I went to school. At the first lesson I got three Polish J. fives and one four. Then I got on the math exam for two fours and a test. Once you've finished all the lessons about 14:20 I went to the house
. After eating about 15:45 regained the lessons to 16:26. Later, dressed and went with her friends for pizza. Along the way, we met your uncle who told you greet. When the pizza came to the house was 18:47, so I went to turn on the computer for a while. Excluded him about 19:54, and went to wash up. After washing at 20:00 flying my series, so it included. Then about 20:35 I went to bed and sleep.
So my skączył provided a wonderful day.
Bye-bye!
(your name)


PS Waiting for your letter.
2009-12-09T18:18:41+01:00
Hi Kasia!
Today I had
provided a wonderful day. About 7:00 I went to school. At the first lesson I got three Polish J. fives and one four. Then I got on the math exam for two fours and a test. Once you've finished all the lessons about 14:20 I went to the house
. After eating about 15:45 regained the lessons to 16:26. Later, dressed and went with her friends for pizza. Along the way, we met your uncle who told you greet. When the pizza came to the house was 18:47, so I went to turn on the computer for a while
. Excluded him about 19:54, and went to wash up. After washing at 20:00 flying my series, so it included. Then about 20:35 I went to bed and sleep.
So my skączył provided a wonderful day. \
Bye-bye!!
(your name-your name)
PS Waiting for your letter.