1. Przetłumacz:
thrill; attractions; lifetime; look like; ever; chance; riverboat; strap; woolen; gold; entertain; adventure; already checked; matter ; is hanging; spend a day; relief
2. Wstaw:
lost; wild; cartoon; live; fairy-tale; leather; old-fashioned; themed
1) ........... shows; 2)............. areas; 3) ..............west; 4)............ riverboat; 5) ........... character; 6).......... kingdom 7)............ property office; 8)........... strap
3. Wstaw:
of; for; in; on; at; out
1) set....... 150 acres; 2) todream........sth; 3)to wait ....... sb; 4) based........a character; 5) to take a look ....... some pictures; 6) to ride ............ a riverboat; 7) ...... fun; 8) to be........ holiday; 9) to be .........of this world; 10) to travel back......... time
dziękuje za kazde rozwiązanie

2

Odpowiedzi

2009-12-09T17:56:42+01:00
1)
thrill - wzruszać, urzekać, wywierać mocne wrażenie
attractions - atrakcyjność
lifetime - życie
look like - wyglądać jak
ever - kiedykolwiek
chance - szansa
riverboat - łódź ? (river to rzeka a boat to łódź - ale nie wiem jak to połączyć)
strap - pasek, rzemyk
woollen - wełniany
gold - złoto/złoty
entertain - ugaszczać, bawić, zabawiać
adventure - przygoda
matter- ważny
is hanging - jest wiszący
spend a day - spędzać dzień
relief - ulga

3)
10 on
8 on
7 for
5 in
3 for
1 chyba off

2)
1 live
3 wild
8 leather
6 fairy-tale albo cartoon ;P
2009-12-09T18:00:28+01:00
Thrill - dreszcz
attraction - przyciąganie
lifetime - czas życia
look like - wyglądać jak
ever - kiedykolwiek, zawsze
chance - szansa
riverboat - river - rzeka boat - łódź
strap - pasek
woolen - wełniany
gold - złoto
entertain - zabawiać
adventure - przygoda
already checked - already - juz checked - odprawiony
matter - sprawa
is hanging - jest powieszony
spend a day - spędzać dzień
relief - ukojenie, płaskorzeźba

2.
1)
2)wild
3)
4)
5)
6)
7)
8)