Odpowiedzi

2009-12-09T17:53:49+01:00
Dla jakich argumentów funkcja y=-x+3 przyjmuje wartości
dodatnie, a dla jakich ujemne?

dodatnie x∈(-∞;3)
ujemne x∈(3;+∞)
2009-12-09T22:54:05+01:00
Dla jakich argumentów funkcja y=-x+3
przyjmuje wartości dodatnie
y>0 gdy -x+3>0
-x>-3
x<3
x∈(-∞,3)
a dla jakich ujemne?
y<0 gdy -x+3<0
-x<-3
x>3
x∈(3,∞)