1.Połącz pojęcia oznaczone cyframi z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.
ZADANIE 83 ZE STRONY 41 / ĆWICZENIA " CHEMIA NOWEJ ERY" -nowa podstawa programowa)

2. Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych. Zaznacz procesy utleniania i redukcji. Wpisz do tabeli nazwy substancji, które pełnią funkcę reduktorów oraz utleniaczy.
a) tlenek krzemu(IV) + ____________ ------> tlenek magnezu + ___________
b) _______________+____________-----> tlenek węgla(IV) + żelazo

REAKCJA CHEMICZNA | UTLENIACZ | REDUKTOR
a) | |
b) | |

(ZADANIE 84 ZE STRONY 41/ ĆWICZENIA " CHEMIA NOWEJ ERY" -nowa podstawa programowa)3.Na podstawie zapisu przebiegu reakcji chemicznej uzupełnij zdania.

tlenek srebra(I) + wodór ---------> srebro + woda
Między tlenkiem srebra(I) zaszła reakcja ______________.
Polega ona na tym, że wodór "odebrał" tlen do ______________ i połączył się z nim, tworząc _______________. Srebro z telnku srebra(I) "oddało" tlen wodorowi i powstało __________________. Utleniaczem w tej reakcji jest _____________, gdyż ___________________. Reduktorem w tej reakcji jest ________________, ponieważ ____________________________.

(ZADANIE 85 ZE STRONY 41/ ĆWICZENIA " CHEMIA NOWEJ ERY" -nowa podstawa programowa)

2

Odpowiedzi

2009-12-09T18:00:48+01:00
Zad.83
1.e,2.b,3.f,4.a,5.d
zad.84
a) tlenek krzemu(IV)+ magnez→tlenek magnezu+krzem
b) tlenek żelaza+węgiel→....
REAKCJA CHEMICZNA UTLENIACZ REDUKTOR
a) | tlenek magnezu, tlenek krzemu| magnez, krzem
b) | tlenek żelaza, tlenek węgla| węgiel i żelazo
zad85
1.reo-oks
2.tlenek srebra(I)
3.wodę
4.srebro
5.tlenek srebra(I)
6.oddaje tlen
7.wodór
8. zabiera tlen
156 4 156
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:05:26+01:00
Tlenek krzemu(IV)+magnez----->tlenek magnezu+krzem
tlenek żelaza+węgiel--->tlenek węgla(IV) +żelazo
tlenek rtęci(II)+wodór--->tlenek wodoru+rtęć
a-krzem z tlenku krzemu(IV)-utleniacz,magnez-reduktor
b-żelazo z tlenku żelaza-utleniacz,węgiel-reduktor
c-rtęć z tlenku rtęci(II)-utleniacz,wodór-reduktor
między tl.srebra(I)a wodorem zaszła reakcja redukcji i utleniania.
Polega ona na tym, że wodór odebrał tlen od tlenku srebra(I) i połączył się z nim tworząc wodę.Srebro z tl.srebra(I) oddało tlen wodorowi i powstało srebro.Utleniaczem w tej reakcji jest srebro z tlenku srebra(I) ponieważ oddaje tlen.Reduktorem w tej reakcji jest wodór ponieważ przyłącza tlen.
77 3 77