Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T17:54:31+01:00

Esej na temat wiersza "hymn do miłości ojczyzny"


W wierszu pt."Hymn do miłości Ojczyzny" autor opisuje miłośc do ojczyzny.Ukazuje jak wielkie oddanie może towarzyszyc patriocie, w walce o ukochaną ziemię.Utwór bogaty jest w środki stylistyczne, szczególnie epitety, które mają na celu pobudzenie wyobraźni odbiorcy i ukazanie ukrytego sensu wypowiedzi.Na samym początku wiersza, znajduje się apostrofa skierowana do miłości - to poprzez nią miłośc do ojczyzny w kontekście całościowym, nabiera dojrzałości i powagi.W wierszu znajdują się liczne matafory i rymy, co nadaje lekkości i ułatwia odbiór.
Narrator w wierszu mówi o tym, że ojczyznę potrafią kochac tylko dobrzy, honorowi i odważni ludzie, którzy są w stanie poświęcic własne życie dla dobra swojego kraju.Dla patrioty nie ma rzeczy świętszej, niż dobro jego narodu i ziemi przez niego zamieszkałej.Ludzie oddani ojczyźnie nie martwią się tym co będzie potem. Zniosą największą nędzę i biedę, aby tylko oswobodzic ojczyzne i doprowadzic do tego, by była wolna.Człowiek gotów jest poświecic tak wiele rzeczy dla swojego kraju ponieważ wie, że zostanie mu to wynagrodzone.Wolna ojczyzna to wolni ludzie, którzy na oswobodzonych ziemiach mogą znaleźc schronienie, spokój i bespieczeństwo.Dla prawdziwego patrioty ojczyzna jest jak dom, w którym zawsze znajdzie miłośc i miejsce dla siebie.
Z wiersza "hymn do miłości ojczyzny" wynika jednak, że tylko człowiek w pełni oddany ojczyźnie, który walczy o nią zaciekle i nierzadko pada ofiarą walki może nazywac się prawdziwym patriotą.
Swoje rozważania pozwolę sobie zakończyc stwierdzeniem, że autor idealnie w tych paru słowach wskazał, jaką postawą charakteryzuje się prawdziwy patriota, tym samym pokazujac, jak niewiele jest takich ludzi.
1 2 1