Odpowiedzi

2009-12-09T17:53:13+01:00
Aby wyznaczyć gęstość należy masą podzielić przez objętość
2009-12-09T17:54:12+01:00
Obliczamy to za pomocą siłomierza i menzurki.
1.Siłomierzem sprawdzamy siłę przyciągania(niutony)(masa)
2.wlewamy wodę do menzurki
3.odczytujemy objętość wody(V1)
4. wkładamy przedmiot do wody w menzurce
5. odczytujemy objętość wody i przedmiotu(V2)
6.odejmujemy V1 i V2( objętość wody z przedmiotem minus objętośćwody bez przedmiotu)
7.dzielimy masę przez objętość( wynik który nam wyszedł w punkcie 6)
8.Otrzymany wynik to gęstość ciała w gramach na cm sześcienny
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T18:05:36+01:00
Gęstość mozemy wyznaczyć np. za pomocą piknometru.

Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą go kapilarą, niekiedy zaopatrzonego w termometr. Ciała stałe umieszcza się w piknometrze napełnionym cieczą. Odpowiednia seria ważeń pozwala obliczyć dokładnie gęstość badanej substancji.

Gęstość można wyznaczyć też na podstawie prawa Archimedesa, które mówi że na ciało zanurzone w cieczy oprócz siły ciężkości działa siła wyporu cieczy. Siła ta, zgodnie z prawem Archimedesa, jest skierowana ku górze (t.j. przeciwnie do siły ciężkości). Aby ciało pływało, konieczne jest, aby siły te równoważyły się. Na tej zasadzie oparta jest metoda pomiaru gęstości ciał stałych.

Ja znalazłem takie informacje ;)