BLIŻEJ HISTORI ćw.1str.33
1.Macedonia stała się wielkim państwem pod rządami ojca Aleksandra Wielkiego -Filipa,który przeprowadził gruntowne reformy w kraju.Spośród przedsięwzięć króla podkreśl cztery,które uważasz za naistotniejsze dla wzrostu potęgi Macedoni.Wybierz z nich, Twoim zdaniem, najważniejsze.
a) reforma monetarna
b) -:- adminidtracji
c) -:- armii
d) rozwój handlu i miast
e) -:- podbój Grecji
f) -:- rozwój rolnictwa

Za przedsięwzięcie najważniejsze dla Macedoni uważam ....................................................................
.............................................................................

Uznałem/Uznałam to za naistotniejsze,ponieważ ...................................................
bładam o pomoc!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-09T18:02:22+01:00